Breaking News

Igbo Riddles- Gwa m Gwa m Gwa m Igbo

     IGBO RIDDLES- GWA M GWA M GWA M IGBO     
1.     Igbo Riddle - Gwa m ihe kuru mmiri rịa elu.
o    Answer - Akụ bekee (coconut) 
2.     Igbo Riddle - Gwa m ihe sịrị eze rachaa ntụ
o    Answer - Ube (Pear). 
3.     Igbo Riddle - Gwa m kporokpotoo n'obi ọgaranya
o    Answer - Ọgbiịrị ehi. 
4.     Igbo Riddle - Gwa m kporokpotoo na be ogbenye
o    Answer - Ọgbịrị atụrụ 
5.     Igbo Riddle - Gwa m tụpuo ala hụ mmụọ
o    Answer - Ọdụ ji 
6.     Igbo Riddle - Gwa m ihe a nụrụ ka ọ dara ma a nụghi ka e gburu
o    Answer - Ogbe ụkwa (African Breadfruit) 
7.     Igbo Riddle - Gwa m ihe nọ n'ezi be nne gị eche gị mgba
o    Answer - Apịtị 
8.     Igbo Riddle - Gwa m nwa agbọghọ ara anọ
o    Answer - Ikwe (odo) 
9.     Igbo Riddle - Gwa m oti nwata n'anya nne ya
o    Answer - Agụụ 
10.                        Igbo Riddle - Gwa m nwanyị nọdụrụ okwu
o    Answer - Oche ọkpọga 
11.                        Igbo Riddle - Gwa m nwoke gba aka wụọ ng̔i;ge
o    Answer - Imi (e zịpụrụ ezipụ) 
12.                        Igbo Riddle - Gwa m ihe gị na ya soro baa n'ọhịa, o buru gị ụzọ pụta
o    Answer - Ntụ 
13.                        Igbo Riddle - Gwa m ihe nọ n'azụ ụlọ nne gị na-agbọ gị taa
o    Answer - Ụkpaka/Ugba 
14.                        Igbo Riddle - Gwa m ihe nọ n'elu ụlọ nne gị na-agọrọ gị ọfọ
o    Answer - Ngwere (lizard) 
15.                        Igbo Riddle - Gwa m otu ibe ji zuru ụwa ọnụ
o    Answer - Ọnwa 
16.                        Igbo Riddle - Gwa m nwa okoro ọcha gbara aka rịa ọjị
o    Answer - Ido 
17.                        Igbo Riddle - Gwa m ihe ji nganga akwụ aja
o    Answer - Ukukorobụba 
18.                        Igbo Riddle - Gwa m ọdara ọbụ ereghi ure
o    Answer - Nkume 
19.                        Igbo Riddle - Gwa m nwanyị ọgbọrọdọ ara
o    Answer - Ụkpaka 
20.                        Igbo Riddle - Gwa m ihe otu onye nwe ma ọha enwere olu akwa ya
o    Answer - Oke ọkpa 

Zaara onwe gị ndị a ma ọ bụrụ na ị bụ nwaafọ Naịjiria
Gwa m gwa m gwa m
1.    Gwa m ndị na-ahụ ọka naanị otu ugboro n’afọ anọ….
2.    Gwa m  onyeisiala nọ obodo ọzọ achị obodo ya


Kwuo ihe ndị ichere bụ azịzịa ha 

No comments