Breaking News

Ọnụọgụgụ Igbo


Ọnụọgụgụ Igbo


English
Igbo
0
Zero
Efu
1
One
Otu
2
Two
Abụọ
3
Three
Atọ
4
Four
Anọ
5
Five
Ise
6
Six
Isii
7
Seven
Asaa
8
Eight
Asatọ
9
Nine
Iteghete / itolu
10
Ten
Iri
11
Eleven
Iri na otu
12
Twelve
Iri na abụọ
13
Thirteen
Iri na atọ
14
Fourteen
Iri na anọ
15
Fifteen
Iri na ise
16
Sixteen
Iri na isii
17
Seventeen
Iri na asaa
18
Eighteen
Iri na asatọ
19
Nineteen
Iri na iteghete/itolu
20
Twenty
Iri abụọ
21
Twenty one
Iri abụọ na otu
22
Twenty two
Iri abụọ na abụọ
23
Twenty three
Iri abụọ na atọ
24
Twenty four
Iri abụọ na anọ
25
Twenty five
Iri abụọ na ise
26
Twenty six
Iri abụọ na isii
27
Twenty seven
Iri abụọ na asaa
28
Twenty eight
Iri abụọ na asatọ
29
Twenty nine
Iri abụọ na Iteghete
30
 Thirty
Iri abụọ
31
Thirty one
Iri atọ na otu
32
Thirty two
Iri atọ na abụọ
33
Thirty three
Iri atọ na atọ
34
Thirty four
Iri atọ na anọ
35
Thirty five
Iri atọ na ise
36
Thirty six
Iri atọ na isii
37
Thirty seven
Iri atọ na asaa
38
Thirty eight
Iri atọ na asatọ
39
Thirty nine
Iri atọ na Iteghete
40
Forty
Iri anọ
41
Forty one
Iri anọ na otu
42
Forty two
Iri anọ na abụọ
43
Forty three
Iri anọ na atọ
44
Forty four
Iri anọ na anọ
45
Forty five
Iri anọ na ise
46
Forty six
Iri anọ na isii
47
Forty seven
Iri anọ na asaa
48
Forty eight
Iri anọ na asatọ
49
Forty nine
Iri anọ na Iteghete
50
Fifty
Iri ise
51
Fifty one
Iri ise na otu
52
Fifty two
Iri ise na abụọ
53
Fifty three
Iri ise na atọ
54
Fifty four
Iri ise na anọ
55
Fifty five
Iri ise na ise
56
Fifty six
Iri ise na isii
57
Fifty seven
Iri ise na asaa
58
Fifty eight
Iri ise na asatọ
59
Fifty nine
Iri ise na Iteghete
60
Sixty
Iri isii
61
Sixty one
Iri isii na otu
62
Sixty two
Iri isii na abụọ
63
Sixty three
Iri isii na atọ
64
Sixty four
Iri isii na anọ
65
Sixty five
Iri isii na ise
66
Sixty six
Iri isii na isii
67
Sixty seven
Iri isii na asaa
68
Sixty eight
Iri isii na asatọ
69
Sixty nine
Iri isii na Iteghete
70
Seventy
Iri asaa
71
Seventy one
Iri asaa na otu
72
Seventy two
Iri asaa na abụọ
73
Seventy three
Iri asaa na atọ
74
Seventy four
Iri asaa na anọ
75
Seventy five
Iri asaa na ise
76
Seventy six
Iri asaa na isii
77
Seventy seven
Iri asaa na asaa
78
Seventy eight
Iri asaa na asatọ
79
Seventy nine
Iri asaa na Iteghete
80
Eighty
Iri asatọ
81
Eighty one
Iri asatọ na otu
82
Eighty two
Iri asatọ na abụọ
83
Eighty three
Iri asatọ na atọ
84
Eighty four
Iri asatọ na anọ
85
Eighty five
Iri asatọ na ise
86
Eighty six
Iri asatọ na isii
87
Eighty seven
Iri asatọ na asaa
88
Eighty eight
Iri asatọ na asatọ
89
Eighty nine
Iri asatọ na Iteghete
90
Ninety
Iri Iteghete
91
Ninety one
Iri Iteghete na otu
92
Ninety two
Iri Iteghete na abụọ
93
Ninety three
Iri Iteghete na atọ
94
Ninety four
Iri Iteghete na anọ
95
Ninety five
Iri Iteghete na ise
96
Ninety six
Iri Iteghete na isii
97
Ninety seven
Iri Iteghete na asaa
98
Ninety eight
Iri Iteghete na asatọ
99
Ninety nine
Iri Iteghete na Iteghete
100
Hundred
Otu narị

No comments